Πλήρης Διαθεσιμότητα
Μερική Διαθεσιμότητα
Περιορισμένη Διαθεσιμότητα
Τελευταία δωμάτια
Έλλειψη Διαθεσιμότητας
Φεβρουάριος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
 
 
Μάρτιος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
Απρίλιος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
Μάιος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιούνιος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
Ιούλιος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
Αύγουστος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεπτέμβριος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
Οκτώβριος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νοέμβριος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021
ΔΤΤΠΠΣΚ
 
 
 
 
Ιανουάριος 2022
ΔΤΤΠΠΣΚ