Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε ορισμένα σημεία αυτού του διαδικτυακού τόπου απαιτείται η αποθήκευση των πληροφοριών σχετικών με την επίσκεψη σας. Αυτό συμβαίνει μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και θα διαγράφονται όταν πλέον δεν χρησιμοποιούνται.

Δεν έχετε συμφωνήσει ακόμα για το αν επιθυμείτε την συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον διαδικτυακό μας τόπο.

Μας δίνετε την άδεια να αποθηκεύσουμε αυτές τις πληροφορίες;;


You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.

The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.

When you make a booking with us, by necessity more information is stored.

  1. The technicalites of the booking form are captured and retained for a maximum of 60 days. This is required so that On Request bookings can be turned into full bookings once a booking is approved, and for analysis by our teams in case there is an issue with a booking. If you were not logged in when you made a booking then we will email you a username and password so that you can view your booking history and exercise your Right To Be Forgotten (RTBF) if you wish to do that.
  2. Data entered into the booking form, for example name, email address, real address is stored for a maximum of 365 days after the booking's departure date. This information is stored in encrypted form in our database so that only authorised people can view it. If you make a booking then by law we must store your PII whilst the booking is valid. Once the booking has completed, either because it has been cancelled or you have been checked out, then you will be able to exercise your RTBF by logging in and visiting the "Your data" page. Invoice information for completed bookings will still be securely stored in our database to ensure that we abide by relevant tax laws but you will be able to remove all other PII after the booking is completed.
  3. When you consent to your information being stored as described above, we are legally obliged to store this consent in our database. This information will include your IP number and the content of the opt-in form. We will retain this consent notification indefinately (this is a legal requirement).